Boek

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving. Kortweg gaat het om de verschuiving van een hiërarchisch sturende overheid via netwerksturing naar een faciliterende en communicatieve overheid. Deze ontwikkeling is recent beschreven door o.a. de Raad voor het openbaar bestuur en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het zijn voornamelijk signalerende publicaties van een ontwikkeling. In de beleidspraktijk is er echter een groeiende behoefte aan concrete voorbeelden om zich een voorstelling te kunnen maken van deze ontwikkeling en van de beweging tussen overheid en samenleving. Deze praktijkvoorbeelden zijn er. Het is zaak om ze op te halen en professionals en bestuurders te inspireren om de kracht van de samenleving te laten zien en te benutten.

De essaybundel heeft z’n blik gericht op de veranderende rol van de overheid in het omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Het verhaal over de veranderende en dynamische verhouding tussen samenleving en overheid is meervoudig. Aan de ene kant dient de overheid sensitief te zijn voor bewegingen uit de samenleving die relevant zijn voor haar eigen handelen nu en in de toekomst. En aan de andere kant dient de overheid oog te hebben voor het potentieel in de samenleving – marktpartijen, kennisinstellingen, particulieren pakken ook maatschappelijke vraagstukken aan. Dit vergt onder andere de voelsprieten in de samenleving, bereidheid het eigen perspectief op te rekken en ter discussie te stellen, een eigen verhaal om de dialoog met de partners aan te gaan en dienend leiderschap om bewegingen te faciliteren.

Dit speelt nadrukkelijk op alle overheidsniveaus en in alle beleidsdomeinen, van verduurzaming voedselproductie tot vernieuwing in de zorg. De essaybundel laat zien dat de ‘kracht van de samenleving’ veel meer is dan een verhaal van idealisten. Het gaat erom maatschappelijke opgaven doeltreffend aan te pakken – de drive is ook zakelijk, inhoudelijk. Samenwerken met maatschappelijke partners levert simpelweg veel meer op.

De bundel bevat verhalen van koplopers voor early adaptors. We willen ambtelijke professionals en bestuurders laten zien wat er in de praktijk van de publieke pioniers gebeurt. Zowel vanuit de doeners als de denkers. Er is een steeds grotere groep die inderdaad meer met de samenleving wil werken maar nog zoekt naar het hoe. Een groep die misschien een extra zetje nodig heeft.

Naast essays, staan in de bundel interviews met smaakmakers uit het openbaar bestuur en de wetenschap en  specials van vertegenwoordigers van die ‘kracht van de samenleving’ – pioniers die juist van buiten vertellen hoe zij de rol van de overheid beleven.

downloads

Download hier je eigen exemplaar van de essaybundel Publieke Pioniers>>