Jan Fokke Oosterhof

Het essay van Jan Fokke betoogt dat publieke pioniers meer gebruik moeten maken van de ondernemers die actief zijn op maatschappelijk vlak, de zogeheten ‘Rebels with a Cause’, tevens de titel van zijn essay. Publieke pioniers hebben een langere planningshorizon en zouden de energie van  social entrepreneurs moeten ‘richten’.