Categorieën
Alles

Essaybundel Publieke Pioniers deel II

In 2013 hebben Simône Huijs en een aantal andere pioniers zoals Peter Schmeitz, Marie Louise Borsje en Margreeth Laurentzen essays geschreven die werden gebundeld tot ‘Publieke Pioniers’, een platform en essaybundel.

De bundel bevat verhalen van koplopers voor early adapters. Diverse essayisten laten ambtelijke professionals en bestuurders zien wat er in de praktijk van de publieke pioniers gebeurt. Zowel vanuit de doeners als de denkers. Daarnaast staan er in de bundel interviews met smaakmakers uit het openbaar bestuur, de wetenschap en specials van vertegenwoordigers van ‘de kracht van de samenleving’ – pioniers die vertellen hoe zij de rol van de overheid beleven.

Per vandaag heb is de website omgegooid en we zijn in voorbereiding op een nieuwe bundel die naar verwachting in 2020 het licht ziet. Heb je ideeën of suggesties, schroom niet en laat een berichtje achter!
#doen #actie #visie #delen #ondernemen #publiekepioniers #pionieren #maatschappij #energiekesamenleving #dialoog

Categorieën
Alles

Artikel op iBestuur; Publieke Veranderaars en Publieke Pioniers

Nieuwe houvasten voor ambtelijke professionals

door: Marielle de Groot

Doe-democratie, horizontalisering, vertrouwen in burgers en ruimte voor maatschappelijk initiatief. De relatie tussen overheid en maatschappij verandert. Initiatieven van ambtenaren proberen antwoord te geven op de vraag hoe ambtenaren dat in hun werk handen en voeten kunnen geven. Professor Noordegraaf ziet de mogelijkheden voor professionals veranderen, maar het gaat langzaam.

Categorieën
Alles

Beschrijving bundel op Kennisbank Sociale Innovatie

2013 – De rol van de overheid ten opzichte van de samenleving is, met name, de laatste jaren aan verandering onderhevig. Onder andere door de opkomst van sociale/nieuwe media en bezuinigingen verschuiven de verwachtingen die de maatschappij van de overheid heeft. Anderzijds is er binnen de overheid ook behoefte om het potentieel van (markt)partijen beter te benutten. De overheid verruilt de hiërarchische relatie daarom steeds vaker voor een faciliterende en communicatieve rol, beter passend bij de netwerksamenleving.

Categorieën
Alles

19 juni 2013 – Bundel in The Optimist; interview met Silvia de Ronde Bresser, mede-initiatiefnemer van Kracht in NL

In Boek op woensdag besteedt The Optimist elke week aandacht aan een mooi, inspirerend, interessant of indrukwekkend boek. Deze week: een hoofdstuk uit Publieke pioniers, een essaybundel dat Simône Huijs heeft samengesteld.

Huijs is verbonden aan de gemeente Venray. Haar bundel gaat over de noodzaak voor gemeenten om samen te werken met partners uit de maatschappelijke sector. Ambtenaren moeten hun werk opnieuw uitvinden. Dit boek geeft hen inspiratie. Publieke pioniers heeft bijdragen van onder meer minister Ronald Plasterk, directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsclub Urgenda, en ‘militant optimist’ Maurice Specht.

Hieronder een fragment uit het boek. Wij selecteerden het interview met Silvia de Ronde Bresser, mede-initiatiefnemer van Kracht in NL, de community van mensen die een zelforganiserende samenleving en lokale economie stimuleren. The Optimist is mediapartner van Kracht in NL en plaatst in iedere uitgave een artikel over innovatieve buurtinitiatieven.

Lees het interview op The Optimist>>

Categorieën
Alles

Viva La Revolución!; Essay ingediend als droom voor ons land

Nederland verkeert in een revolutie. Overal staan – gedwongen door de crisis of niet – particulieren en ondernemers op die zich spontaan organiseren om allerhande maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan. Daar ligt een aanzienlijk en onderschat potentieel voor de toekomst. Het is mijn droom dat publieke pioniers en deze ‘rebels with a cause’ de verbinding zoeken en elkaar versterken, zeker in het licht van de forse uitdagingen waar we met ons land voor staan.

Er zijn legio voorbeelden. Mensen starten eigen kinderopvang, een voedselbank, leefbare buurten met gedeelde elektrische auto en oplaadpaal, in één dag het land schoonmaken (Keep it clean day), focus op sociale overwaarde (Huis van Overvloed), het Durftevragen-concept, Waarmaakdagen, 7 Days of Inspiration (2011 – een paar duizend mensen verbeterden in 20 steden met bijna 140 initiatieven het hele land) en Nederland in Dialoog. Het summum is wellicht de ‘Let’s Do It! movement and World Cleanup 2012’: in Estonia kwamen 50.000 mensen in actie om binnen vijf uur 10.000 ton afval op te ruimen. Het project is naar eigen zeggen ‘one of the fastest-expanding civic movements in history’.

Twee fundamentele dingen springen in het oog: enerzijds betreft het oprecht maatschappelijk betrokken particulieren en ondernemers en anderzijds organiseren ze zich waardoor hun gecombineerde acties waarde krijgen en invloed hebben. Het betreft gepassioneerde mensen, niet gemotiveerd door geld of groei die iets willen bijdragen aan de wereld. Een energieke samenleving waar je iets mee kan doen.

Om de droom te doen slagen, zijn publieke pioniers nodig die zich kwetsbaar op durven te stellen en die als gelijke partner aan tafel schuiven. Pioniers met lef die zich durven te onttrekken aan de bureaucratie en die systemen naar de achtergrond schuiven ten gunste van mensenwerk.

Essay ingediend als droom voor ons land>>

Categorieën
Alles

Sneeuw terugbrengen op de Kilimanjaro… Hoe? Graven!

Publieke Pioniers in Venray, de Inspiratie Talk van Dennis Karpes met groene spade beleefd.

Peter Westerveld op Een Vandaag

Een reportage van Een Vandaag waarin wordt uitgelegd hoe Peter Westerveld de klimaatverandering kan tegen gaan. De oplossing is kinderlijk eenvoudig. Graven!…

Categorieën
Alles

26 juni 2013 -Publieke pioniers: samenvatting lanceringsbijeenkomst en het boek

Bron: Bewoners aan zet; Dordrecht. “Samenwerken met markt, overheid en samenleving, loskomen van oude manieren van werken, het aangaan van nieuwe partnerschappen: hoe doe je dat? De publieke pioniers kunnen je met hun verhaal inspireren”, zo schreef de gemeente Venray op hun website.

En inspireren deden de diverse sprekers. In 7 minuten maakten zij de tientallen deelnemers enthousiast over hun nieuwe manier van werken, de andere weg die ze bewandelden: “De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving. Kortweg gaat het om de verschuiving van een hiërarchisch sturende overheid via netwerksturing naar een faciliterende en communicatieve overheid.”

Simône Huijs (gemeente Venray) verzamelde essays van ambtenaren uit het hele land en ondernemers die als ‘publieke pionier’ aan de slag gingen. Het ministerie van BZK betaalde mee aan de prachtige uitgave van het boek.

Simône betoogt dat de tijdsgeest vraagt om een andere aanpak: “Er hangt iets in de lucht: betrek me!”

De Tientjes Academie bijvoorbeeld

Erna Smeekens trapte af met haar zeer persoonlijke verhaal over hoe thuis op de bank (depressie, 4 jonge jongens, waarvan 2 met ADHD, gescheiden, vele hulpverleners, veel ambtenaren die allemaal kunnen vertellen wat NIET mag en kan) het idee werd geboren van de Tientjes Academie. Een ‘scharrelonderneming’, die inmiddels in enkele gemeente actief is: “Tientjes daagt mensen die (maatschappelijk) weer in beweging zijn (gekomen) uit, om hun passie en talenten in de wereld te zetten en zo duurzaam in beweging te blijven. Zodat ze kunnen gaan doen waar hun hart van gaat dansen en ze blijer en energieker worden. Tientjes wil laten zien dat het anders kan, dat er veel meer mogelijk is dan velen denken.”

Ambtenaren die het anders aanpakken

Diverse collega’s uit heel het land vertelden over hun aanpak: ga het dóen!

Peter Schmeitz (duurzame voedselsystemen) vertelt over het doorbreken van de autistische leemlaag van belangenorganisaties die zich nestelen rond de overheid. Negeer dat positiespel en ga naar buiten. Zoek de mensen die inspireren en willen veranderen.
Kolonel Hans Damen (ambtenaar van het jaar 2013) roept op: ga gewoon dingen DOEN. Bovendien wil hij het graag weer eens hebben over het ‘waarom’, in plaats van alleen maar het wat en hoe. “Een ambtenaar kan alleen een goede dienaar van de samenleving zijn als hij er midden in staat. Dus ook in het virtuele.”

Marie Louise Borsje ( BZK, Ambtenaar 2.0) roept ambtenaren op meer te vertellen over hun werk en in gesprek te zijn met de samenleving. In een netwerksamenleving vol nieuwe technologieën kan zoveel meer. Want, zegt Marie Louise: “Ambtenaren zijn er om een goed leven mogelijk te maken”.

Zij verzorgt – waarschijnlijk in oktober – een FlashMob van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling. Ze zal dan een exemplaar van het boek Publieke pioniers overhandigen, een doorgeef-boek.

Just digg it: sneeuw op de Kilimanjaro

Dennis Karpes, in een ‘vorig’ leven directeur marketing bij Levis maar vooral bekend van Dance4Life, sloot de dag af met het verhaal over zijn nieuwe project: Schep een groen wereld en herstel het klimaat.

Samen met Peter Westerveld startte hij JustDiggIt. Eerste doel? 266.000.00 vierkante meter uitgedroogde grond in Kenia vergroenen, een gebied zo groot als de helft van Nederland. dat moet er toe leiden dat de top van de Kilimanjaro weer goed gehuld is in sneeuw.

Categorieën
Alles

11 juli 2013 – Arnoud Passenier over zijn essay; Maatschappelijke vraagstukken vragen om netwerksturing

Op 19 juni vond in de Glazenzaal in Den Haag het Reuring!Café Publieke Pioniers plaats, een bijeenkomst over het vak van de ambtenaar in een veranderende wereld. Daar werd ook de essaybundel Publieke Pioniers uitgereikt, met onder meer een bijdrage van Arnoud Passenier, ketenregisseur van de fosfaatkringloop.

Publieke pioniers zijn volgens Passenier mensen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, vaak ambtenaren, en die daarbij de dingen op een andere dan de traditionele manier aanpakken. ‘Publiek pionieren heeft altijd bestaan, maar we hebben er nu een naam aan gegeven. Het ambtelijk vakmanschap ontwikkelt zich in de loop der jaren. Daar zit een bepaalde dynamiek in. Mondigheid van burgers past bij de huidige tijdgeest. Ze uiten hun eigen opvattingen en willen niet alleen inspraak, maar zeggenschap en betrokkenheid bij maatschappelijke processen. Ze nemen ook zelf initiatieven en verwachten dat de overheid hen daarin ondersteunt.’ Lees verder op de site van de Club van Maarssen>>

Club van Maarssen

Categorieën
Alles

27 juni 2013 – Lees meer over het essay van Maurits Kreijveld; sturen op sociale media

In mijn essay in het boek bespreek ik enkele van de toekomstvisies die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld op het gebied van de overheid. En hoe ik daarin gepionierd heb. Zo beschrijf ik hoe sociale media een nieuwe vorm van burgerparticipatie kunnen zijn, hoe de intelligente stad van de toekomst de samenwerking tussen burgers kan bevorderen. En hoe burgers gezamenlijk beslissingen kunnen nemen over complexe vraagstukken en dilemma’s. Lees verder>>

Categorieën
Alles

26 juni 2013 – Themasongs bijeenkomst #PubliekePioniers van Jasper Merle