Marie Louise Borsje

Mijn essay gaat over de relatie overheid – burger. Samen zijn we de overheid. De overheid is geen bedrijfsleven. En dat is maar goed ook! Het is de taak van de overheid om een goed leven mogelijk te maken. Het uitdragen van de rol van de overheid is volgens mij een essentieel onderdeel daarbij.