Essayisten

PPAchtergrond van de essayisten

Bijgaand een korte bio van de essayisten die hebben bijgedragen aan de essaybundel. Na doorklikken volgt een uitgebreidere bio (indien mogelijk) en leest u hoe de bewuste essayist u kan steunen binnen uw organisatie.

Sonja Kruitwagen is werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij was projectleider van het PBL-signalenrapport ‘De energieke samenleving’. Ook is zij co-auteur van een Ex ante evaluatie van Green Deals Energie. Momenteel coördineert zij de uitvoering van de ‘Energieke Samenleving en Governance’ uit de Strategische Kennisen Innovatieagenda (SKIA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Olav-Jan van Gerwen is werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij was betrokken bij de totstandkoming van de SKIA van het ministerie IenM. Momenteel coördineert hij de uitvoering van de SKIA voor wat betreft het thema Energieke Samenleving. Binnen dit programma wordt ingezoomd op duurzame mobiliteit, lokale klimaatinitiatieven en organische gebiedsontwikkeling.

Peter Schmeitz werkt als Programmamanager MKB en Regionale Dynamiek bij het Ministerie van EZ. Hij is tevens personal coach. Met Jan Fokke Oosterhof is hij initiatiefnemer van het Munro Project: groepen gaan fysiek, mentaal en geestelijk op expeditie naar de Schotse Highlands. Het doel is completere mensen terug te laten keren die de crisis het hoofd bieden. Lees meer>>

Martijn van der Steen is co-decaan van de NSOB en directeur van de NSOB Denktank. Hij onderzoekt de rol van de overheid in de netwerksamenwerking en publiceert over strategie, netwerksturing en ambtelijke professionaliteit. Daarnaast is hij vaste columnist van het tijdschrift PM Public Mission en verzorgt lezingen over de overheid in en als netwerk.

Maurice Specht is zelfstandig onderzoeker op het gebied van burgerparticipatie en sociaal ondernemerschap. Hij is mede-initiatiefnemer van de internationale boekenserie ‘Community Lover’s Guide to the Universe’ en is samen met Joke van der Zwaard initiatiefnemer van de Leeszaal Rotterdam West, een sociale en culturele ontmoetingsruimte voor en door bewoners.

Marie Louise Borsje werkt als senior organisatieadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het programma Ambtenaar 2.0. Zij is trainer voor de Algemene Bestuursdienst ICT-Leerlijn.

Jaap Jongejan is algemeen directeur van het SBI, ‘het huis van arbeidsverhoudingen’ en voormalig voorzitter CNV Vakmensen. Hij opereert in de driehoek van vernieuwde arbeidsverhoudingen, sociale innovatie en nieuw arbeidsmarkt denken. Hij is één van de grondleggers van het Maaslandmodel: anders denken en anders doen met als uitkomst een verandering mét perspectief.

Janjoost Jullens combineert innovatie en transitie met kunst en creativiteit. Verbonden aan het Instituut Maatschappelijke Innovatie werkt hij aan thema’s als water en groene grondstoffen voor EZ en I&M. Daarnaast organiseert hij vanuit zijn eigen zaak Wolfpack co-creaties tussen zelfstandige creatieven, zowel in de vrije kunsten als in opdrachten rond maatschappelijke thema’s. Lees meer>>

Jan Schrijver is verkenner van governance en werkt sinds 1976 vrijwel onafgebroken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het versterken van het grondvlak ten koste van regelzucht. De laatste 15 jaar houdt hij zich bezig met nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Hij heeft hierover gepubliceerd en is als gast verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Geert Schmitz is strateeg bij de gemeente Peel en Maas. Hij is vanuit diverse functies bezig met de relaties tussen burgers en die tussen burgers en overheid. Hij is mede eindredacteur van het boek Zelfsturende vitale gemeenschappen. Verder heeft hij twee essays geschreven over meervoudigheid in het openbaar bestuur: Gebruik gezond verstand en Voel de logica.

Maurits Kreijveld is sinds mei 2012 als senior projectleider verbonden aan het Rathenau Instituut waar hij zich bezighoudt met co-creatie, innovatie en digitale democratie. Samen met Chris Aalberts schreef hij Veel gekwetter, weinig wol (SDU, 2011). Daarnaast is hij auteur van Samen slimmer (STT, 2012) en verschijnen zijn blogs op persoonlijke titel regelmatig bij Frankwatching.com.

Jurgen van der Heijden werkt als adviseur duurzaamheid en energie voor AT Osborne en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft geholpen bij de oprichting van vijftien buurtenergiebedrijven. Hij is co-auteur van de beide delen van Help een burgerinitiatief en auteur van Productie door de burger.

Joost Beunderman is een van de directeuren van het Londense strategie- en ontwerpbureau 00:/ [zero zero]. Hij is mede-auteur van het ‘Compendium for the Civic Economy’ waarin 25 voorbeelden van lokale innovatie onder de loep worden genomen. Ook is hij nauw betrokken bij de internationale HUB beweging, een netwerk van plekken waar sociale vernieuwers samenkomen en hun projecten doen bloeien.

Jan Fokke Oosterhof pioniert vanuit zijn bedrijf Bestaansverwondering als spreker, blogger en expeditieleider. Jan Fokke spreekt, schrijft, coacht en adviseert over het verleggen van grenzen en realiseren van doelen en neemt je mee op expeditie. Hij betoogt dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf voor mogelijk houdt. Lees meer>>

Margreeth Laurentzen is co-innovator agro & food bij Knowhouse en een makelaar in innovaties. Zij is mede-initiatiefnemer van het EiwitRijk en faciliteert een Community of Practice die tot doel heeft samen met regionale ondernemers een nieuw en duurzaam verdienmodel te ontwikkelen voor de dierlijke en plantaardige eitwitketen.

Caroline van Leenders werkt voor Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie EZ. Ze adviseert en ondersteunt programma’s rond duurzame voeding, groene grondstoffen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor de ministeries IenM, EZ en BuZa. Ze heeft haar kennis en ervaring gebundeld in 10 tips voor slimme sturing en in 10 kansen voor de energieke ambtenaar.

Arnoud Passenier werkt als strategisch adviseur bij het Ministerie IenM. En momenteel vrijgesteld om als `ketenregisseur fosfaatkringloop’ regionale, nationale en Europese netwerken te vormen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instituten en overheden. Gezamenlijk werken aan het creëren van een markt voor gerecycled fosfaat uit dierlijke mest, rioolslib en organisch afval.

Guido Enthoven is oprichter van de Nationale Ideeënlijn en van het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Hij is adviseur, ondernemer en publicist. Hij organiseert dialoogprocessen en toekomstverkenningen, de laatste jaren met name over de ontwikkeling naar een bio-based economy. In 2011 promoveerde hij op de informatierelatie tussen regering en parlement.

Max Kommer werkt als strategisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hem intrigeert in het bijzonder de vraag hoe het recht optimaal zijn maatschappelijke functie kan vervullen: mensen in staat stellen om individueel en tezamen in een redelijke mate van veiligheid en zekerheid hun leven naar eigen inzicht in te richten en zo de samenleving vorm te geven.

Simône Huijs is initiator van de essaybundel Publieke Pioniers en werkt als senior strategisch adviseur bij de gemeente Venray. Daar combineert zij advisering, innovatie en transitie met verbeelding, procesfacilitering en coaching. Om zo een volgende stap te zetten in visievorming met handelingsperspectief in complexe vraagstukken zoals duurzame verdienmodellen in agrofood. Lees meer>>